Documente Publice

Debite

Registrul datoriei publice

Situatii Financiare

Arhiva situatii financiare

Urbanism

Bugete Anuale

Taxe si Impozite Locale

Somatii si Titluri Executorii

Taxe locale - HCL

Alte documente / Anunturi

Anunturi Resurse umane

 

 

Debite

 

Registrul datoriei publice

 

Situatii Financiare

Situatia indicatorilor si a platilor restante la 30.09.2022

Situatii financiare la data de 30.06.2022

Situatia indicatorilor si a platilor restante la 30.06.2022

Situatia indicatorilor si a platilor restante la 31.03.2022

Situatii financiare la data de 31 Decembrie 2021

Situatii financiare la data de 30 Septembrie 2021

Situatia indicatorilor si a platilor restante la 31.12.2021

Situatia indicatorilor si a platilor restante la 30.09.2021

Situatii financiare la data de 30 Iunie 2021

Situatia indicatorilor si a platilor restante la 30.06.2021

Situatii financiare la data de 31 Martie 2021

Situatia indicatorilor si a platilor restante la 31.03.2021

Situatii financiare la data de 31 Decembrie 2020

Situatia indicatorilor si a platilor restante la 31.12.2020

Situatii financiare la data de 30 Septembrie 2020

Situatia indicatorilor si a platilor restante la 30.09.2020

Situatii financiare la data de 30 Iunie 2020

Situatia indicatorilor si a platilor restante la 30.06.2020

Situatii financiare la data de 31 Martie 2020

Situatia indicatorilor si a platilor restante la 31.03.2020

Situatii financiare la 31 Decembrie 2019

Situatia indicatorilor si a platilor restante la 31.12.2019

Situatii financiare la 30 Septembrie 2019

Situatia indicatorilor si a platilor restante la 30.09.2019

Situatii financiare la 30 Iunie 2019

Situatii financiare la 31 Martie 2019

Raport anual al finantarilor nerambursabile din fondurile publice ale UAT Vatra Dornei pentru 2018

Situatia indicatorilor si a platilor restante la 31.03.2019

Situatii financiare la 31 Decembrie 2018

Situatii financiare la 28 Septembrie 2018

Situatia indicatorilor si a platilor restante la 28.09.2018

Situatii financiare la 31 Iulie 2018

Situatia indicatorilor si a platilor restante la 30.06.2018

Situatii financiare la 31 Martie 2018

Situatia indicatorilor si a platilor restante la 31.03.2018

Arhiva documente financiare / Situatii financiare

 
 

Taxe si Impozite Locale

Somatii si Titluri Executorii

Tabele nominale (inceperea procedurilor de executare silita) cu PF si PJ care au debite restante (impozite, amenzi) la bugetul local:

În conformitate cu art. 162 alin 1 din Legea 207/2015 - Codul de procedură fiscală, Municipiul Vatra Dornei publică lista debitorilor persoane fizice și persoane juridice care înregistrează obligații restante față de bugetul local.
Lista cuprinde contribuabilii care înregistrează datorii peste plafonul stabilit prin HCL nr. 231/2016 (500 lei pentru persoane fizice şi 1.000 lei pentru persoane juridice)

Accesând link-urile de mai jos puteți vizualiza lista datornicilor, persoanele care se regăsesc în aceste liste având astfel posibilitatea să ia cunoştinţă încă o dată de aceste datorii şi să îşi achite aceste restanţe către bugetul local.

Anunt colectiv cu persoanele pentru care s-a dispus inceperea procedurii de executare silita 14.10.2022

LISTA debitorilor - Persoane Fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local la data de 30.09.2022, precum şi cuantumul acestor obligaţii

LISTA debitorilor - Persoane Juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local la data de 30.09.2022, precum şi cuantumul acestor obligaţ

 

LISTA debitorilor - Persoane Fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local la data de 30.06.2022, precum şi cuantumul acestor obligaţii

LISTA debitorilor - Persoane Juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local la data de 30.06.2022, precum şi cuantumul acestor obligaţ

Anunt colectiv cu persoanele pentru care s-a dispus inceperea procedurii de executare silita 06.06.2022

LISTA debitorilor - Persoane Fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local la data de 31.03.2022, precum şi cuantumul acestor obligaţii

LISTA debitorilor - Persoane Juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local la data de 31.03.2022, precum şi cuantumul acestor obligaţ

Anunt colectiv cu persoanele pentru care s-a dispus inceperea procedurii de executare silita 01.03.2022

LISTA debitorilor - Persoane Fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local la data de 31.12.2021, precum şi cuantumul acestor obligaţii

LISTA debitorilor - Persoane Juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local la data de 31.12.2021, precum şi cuantumul acestor obligaţ

Anunt colectiv cu persoanele pentru care s-a dispus inceperea procedurii de executare silita 12.01.2022

 

Anunt colectiv cu persoanele pentru care s-a dispus inceperea procedurii de executare silita 02.12.2021

Anunt colectiv cu persoanele pentru care s-a dispus inceperea procedurii de executare silita 19.10.2021

LISTA debitorilor - Persoane Fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local la data de 30.09.2021, precum şi cuantumul acestor obligaţii

LISTA debitorilor - Persoane Juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local la data de 30.09.2021, precum şi cuantumul acestor obligaţi

Arhiva Liste Datornici Somatii si Titluri Executorii

Taxe locale - Hotarari Consiliu Local

 

Bugete Anuale / Investitii

Bugete Anuale - Proiecte de buget -

  Autorizatii constructie Autorizatii constructie si Certificate de Urbanism

Alte documente / Anunturi

 

Anunt privind procedura de licitatie / atribuire directa a locurilor de parcare de domiciliu

Anunt licitație publice pentru vânzarea terenului situat în str. Republicii f.n., în suprafață de 78 mp înscris în CF 40462, proprietate privată a municipiului Vatra Dornei

Dezbatere publica - Delegare gestiune serviciul public de salubrizare

Anunt licitatie - inchiriere spatiu in suprafata de 19,77 mp, identificat cu nr.23, etaj II, situat în municipiul Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu, nr.15

Lista autorizatiilor de taxi atribuite in municipiul Vatra Dornei

Raport de informare privind sumele aprobate in comisia de evaluare si selctie a proiectelor - martie 2022

Anunt facilitati cazare persoane refugiate din Ucraina

Anunt procedura de atribuire locuri de parcare de domiciliu pe baza de contract - 2022

Comunicat lansare proiect: "CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE INVATAMANT DE STAT DIN VATRA DORNEI, DE GESTIONARE A SITUATIEI DE PANDEMIE”, cod SMIS 147584"

Anunt privind acordul de mediu pentru proiectul "Constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, str. Unirii FN, regim de inaltime p+3e+m si 20 UL"

Anunt privind inscrierea candidatilor pentru personal de recensamant runda 2021 in teritoriu

ANUNȚ - privind lansarea în consultare publică a „STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI VATRA DORNEI 2021-2027”

RAPORTUL  ANUAL  AL  FINANŢĂRILOR  NERAMBURSABILE  DIN  FONDURILE PUBLICE  ALE  PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  VATRA  DORNEI PENTRU  ANUL 2021

Anunt incepere inscrieri pentru atribuirea locurilor de parcare pe baza de contract - dosarele se depun in perioada 27 ianuarie- 14 februarie

Anunt licitatie - teren intravilan, in suprafata de 3370 mp, identificat cu numar cadastral 40056, din CF 40056, situat in municipiul Vatra Dornei, str.Runc, nr.8A - 07.02.2022

Anunt licitatie - spatiu in suprafata utila de 42,5 mp, identificat cu numar cadastral 33410-C1-U4 din CF 33410-C1-U4, precum si a cotei de teren aferenta in suprafata de 9,40 mp, situat in municipiul Vatra Dornei, str. M. Eminescu, nr.27 - 21.02.2022

Anunt licitatie: inchiriere spatiu in suprafata de 59,86 mp, situat in str.Oborului, nr.7 - data limita de depunere a ofertelor: 28.01.2022

Anunt procedura de atribuire autorizatii taxi - ultima zi de depunere cereri 25.02.2022

Anunt licitatie teren - 466 mp teren, identificat cu nr.cadastral 39864 din CF 39864, situat în municipiul Vatra Dornei, str. Negresti - 20.12.2021

Anunt incepere inscrieri pentru atribuirea locurilor de parcare de domiciliu pe baza de contract - perioada depunere dosare 03-13 decembrie 2021

Cerere ajutor incalzire 2021 - pdf inteligent

Anunt - Incepand cu data de 01.10.2021 se depun cereri pentru acordarea ajutorului de incalzire in sistem centralizat - data limita 20 oct. 2021

Anunt licitatie - teren suprafata de 31 mp, identic cu nr.cadastral 39754 din CF 39754, situat in str.22 Decembrie - 21.09.2021

Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Suceava in vederea consultarii publice - REVIZUIT

ANUNT LICITATIE - suprafața de 31 mp teren, identic cu nr.cadastral 39765 din CF 39765, situat în str.22 Decembrie, f.n - Data limită : 20.09.2021

Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Suceava in vederea consultarii publice.'

Anunt inchiriere spatiu in suprafata de 23,3 mp, situat în str.Oborului, nr.7 - data limită de depunere a ofertelor: 02.09.2021- ora 09.00

Anunt INCHIRIERE SPATIU nr 21 - Eminescu 15 de 32,29 mp

Anunt INCHIRIERE SPATIU nr 22 - Eminescu 15 de 35,40 mp

Anunt INCHIRIERE SPATIU nr 23 - Eminescu 15 de 19,77 mp

Anunt INCHIRIERE SPATIU nr 25 - Eminescu 15 de 23,64 mp

Raport de informare privind sumele aprobate in comisia de evaluare si selectie a proiectelor - mai 2021

ANUNT LICITATIE - spațiu în suprafață construită de 35,28 mp, suprafață utilă de 25,20 mp precum și a cotei de teren aferentă în suprafață de 33,79 mp, situat în str.Luceafărului nr.1 - 4 - Data limită : 10.05.2021

Raport de informare- rezultat final al selectiei de proiecte care vor beneficia de finantare de la bugetul local pe anul 2020

ANUNT LICITATIE - spatiu in suprafata de 50,04 mp, precum si a cotei de teren aferenta in suprafata de 15,6 mp, situat in str. M. Eminescu, nr. 31 - data limita 17.05.2021

Anunt disponibilizare catre institutii publice - mijloace fixe propuse spre scoatere din functiune si casare

Anunt rezultat de seletie parteneri privati - organizatii neguvernamentale in vederea elaborarii si depunerii unui proiect in cadrul Strategiei de Specialiare Inteligenta a Regiunii Nord-Est

Oportunitate VOUCHER - Tehnologie Asistiva : in atentia persoanelor cu dizabilitati, care sunt in cautarea unui loc de munca si au nevoie de tehnologie asistiva.

Anunt seletie parteneri privati - organizatii neguvernamentale in vederea elaborarii si depunerii unui proiect in cadrul Strategiei de Specialiare Inteligenta a Regiunii Nord-Est

Anunt - Potențialii beneficiari de fonduri europene si guvernamentale - CJ Suceava implementează proiectul ”Management administrativ performant și orientat către cetățeni la nivelul UAT – Județul Suceava

Anunt inchiriere - spatiu in suprafata de 90.05 mp, format din 6 incaperi, situat in str. Oborului nr.4

Anunt pentru persoanele cu handicap si reprezentantii acestora - Biletele de calatorie pentru persoanele incadrate in grad de handicap, nu se pot elibera la acest moment

Anunt Licitatie - teren suprafata de 34 mp, str.Lucian Blaga, nr.14 conform HCL nr.172 din 20.11.2020 - data limita 14.01.2020

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu in cadrul proiectului "Extindere si modernizare sursa de productie energie termica in municipiul Vatra Dornei"

Anunt Proiect de acte normative ale municipiului Vatra Dornei Supuse dezbaterii Publice: - Modificare Zonare Vatra Dornei si Stabilirea Taxelor si Impozitelor pe anul 2021

Anunt inchiriere spațiu in suprafata de 29,54 mp, situat în incinta Casei de Cultură, str. Gării, nr.1 - data limita 19.11.2020

Anunt public privind decizia etapei de incadrare proiect: "Reabilitare sistem de alimentare centralizata cu caldura in Mun. Vatra Dornei - etapa II" - 27.10.2020

Incheiere validare Primar - oct 2020

Incheiere validare consilieri locali - oct 2020

 

ARHIVA ANUNTURI - DOCUMENTE

 

Anunturi Resurse umane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcare auto in Vatra Dornei

Șoferii din Vatra Dornei au la dispoziție două opțiuni de plată a parcării cu telefonul:


·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 1 ORĂ - trimitere un SMS la numărul 7420 cu textul: 291 NRMAȘINĂ (Ex. 291 SV01ABC).
·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 24 de ORE trebuie să trimită un SMS la numărul 7420 cu textul 290 NRMAȘINĂ (Ex. 290 SV01ABC).

Rețele de telefonie disponibile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone.
Tarife pentru aceste opțiune se pot vizualiza accesand urmatorul link (detalii)

Conform HCL nr.103 / 28.09.2012, în Municipiul Vatra Dornei, pe străzile Mihai Eminescu, Gării, Republicii, Oborului, Dornelor si parcarea special amenajata din spatele Policlinicii municipale, se introduce sistemul de parcare cu plată ....citeste mai departe