Comisii de specialitate

Comisii de specialitate

Horatare privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei , intrunit in sedinta extraordinara   in data de 2 noiembrie 2020
     Având în vedere referatul de aprobare nr.27031/30.10.2020 prezentat de primarul municipiului Vatra Dornei, raportul nr.27032/30.10.2020 al compartimentului de specilitate;art.22 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului local al Municipiului aprobat prin HCL nr.265/24.10.2020; Ordinul nr.843/30.10.2020 al Institutiei Prefectului –Judetul Suceava privind Constituirea Consiliului local;

În baza dispoziţiilor art.124 –art.126 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În conformitate cu prevederile art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.(a)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
     Art.1    În cadrul Consiliului local al municipiului Vatra Dornei se  reorganizează un număr de  4  comisii de specialitate, după cum urmează :

    Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Vatra Dornei, servicii, comerţ şi agricultură-silvicultură;
    Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, protecţia monumentelor istorice şi de arhitectură.
    Comisia pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, juridică şi de disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.
    Comisia pentru  pentru învăţământ, sănătate şi familie, cultură şi culte,  muncă şi protecţie sociala, protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism.

     Art.2. Stabileşte un număr de 11 (impar) consilieri pentru comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Vatra Dornei, servicii, comerţ şi agricultură-silvicultură, având următoarea componenţă:

Alexievici Ral Mihai-PNL -PRESEDINTE
Obreja Mariana -  PNL     -  SECRETAR
Ripan Marius Vasile -PNL
Rusu Cristian -PNL
Candrea Dumitru -PNL
Pintilii Mircea Cristian-PMP
Postelnicu Petrica Tinel -PMP
Tarca Adrian -PSD
Dranca Cezar Adrian -PSD
Ariciuc Petru Bogdan     -PSD
Rey Adrian Radu -PLUS

     Art.3. Stabileşte un număr de 9 (impar) consilieri pentru comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, protecţia monumentelor istorice şi de arhitectură., având următoarea componenţă:

Grohinschi Dorin  -PNL PREŞEDINTE
Benchea Macsim Sinziana -PNL
Obreja Mariana -PNL
Alexievici Raul Mihai -PNL
Taranu Catalin Petru -USR
Tarca Adrian -PSD
Simireanu Timinschi Serenela -PSD
Cojocaru Nicusor Marcel- PMP
Postelnicu Petrica Tinel-PMP –SECRETAR  

     Art.4. Stabileşte un număr de 7 (impar) consilieri pentru comisia pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, juridică şi de disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, având următoarea componenţă:

Cojocaru Nicusor Marcel-PMP -PREŞEDINTE
Ripan Marius Vasile -PNL
Rusu Cristian –PNL
Grohinschi Dorin -PNL
Simireanu Timinschi Serenela -PSD
Cozianu Claudiu-PSD
Rey Adrian Radu-PLUS- SECRETAR

 Art.5. Stabileşte un număr de 7(impar) consilieri pentru comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, cultură şi culte,  muncă şi protecţie sociala, protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism. , având următoarea componenţă:

Pintilii Mircea Cristian -PMP –PNL -PREŞEDINTE
Candrea Dumitru PNL
Rusu Cristian-PNL
Benchea Macsim Sinziana
Cozianu Claudiu-PSD
Ariciuc Petru Bogdan-PSD
Taranu Catalin Petru -USR-SECRETAR

    Art. 6.Secretarul unităţii administrativ teritoriale va asigura comunicarea prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcare auto in Vatra Dornei

Șoferii din Vatra Dornei au la dispoziție două opțiuni de plată a parcării cu telefonul:


·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 1 ORĂ - trimitere un SMS la numărul 7420 cu textul: 291 NRMAȘINĂ (Ex. 291 SV01ABC).
·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 24 de ORE trebuie să trimită un SMS la numărul 7420 cu textul 290 NRMAȘINĂ (Ex. 290 SV01ABC).

Rețele de telefonie disponibile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone.
Tarife pentru aceste opțiune se pot vizualiza accesand urmatorul link (detalii)

Conform HCL nr.103 / 28.09.2012, în Municipiul Vatra Dornei, pe străzile Mihai Eminescu, Gării, Republicii, Oborului, Dornelor si parcarea special amenajata din spatele Policlinicii municipale, se introduce sistemul de parcare cu plată ....citeste mai departe