Dezbatere Publica

Consultare publica

 

Proiect de hotarare privind: "aprobarea unei Scheme de ajutor de minimis reprezentand scutirea la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, restante la plata, datorate bugetului local de catre persoanele juridice"

Dezbatere publica - Regulament privind Procesul de Bugetare Participativa in Municipiul Vatra Dornei - Proiect de hotarare

Anunt consultare publica - Stabilirea taxe si impozite pe clădiri pentru anul fiscal 2023.

Dezbatere publica - Delegare gestiune serviciul public de salubrizare

 

CONSULTARE PUBLICA - "STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI VATRA DORNEI 2021-2027"

Proiectul de buget local pe anul 2022

Consultare publica: "Stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2022"

Dezbate publica - Proiect de hotarare privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de administrare a obiectivelor, Partia de schi "Veverita cu parcarea auto aferenta si Patinoar "Parcul municipal" obiectie ce fac parte din patrimoniul municipal Vatra Dornei, domeniu public

Proiect de buget local pe anul 2021 + Esalonare investitii 2021_2023

Prelungire anunt- SC Ecologica Vatra Dornei SRL - supune spre dezbatere publica majorarea tarifului privind colectarea, transportul si depozitara deseurilor

Anunt- SC Ecologica Vatra Dornei SRL - supune spre dezbatere publica majorarea tarifului privind colectarea, transportul si depozitara deseurilor

Proiect Taxe si Impozite 2021

Anunt - proiect de hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale la plata impozitelor si taxelor locale pentru 2020

Proiect de hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale la plata impozitelor si taxelor locale pentru 2020

Proiectul de buget local pe anul 2020

Strategia locala de dezvoltare a serviciului de iluminat public

Regulamentul de organizare si functionare a serviciului de iluminat public

Caietul de sarcini pentru functionarea serviciului de iluminat public

 

Proiect Taxe si Impozite 2020

Anunt Privind proiectele de acte normative ale consiliului local al municipiului Vatra Dornei supuse dezbaterii publice

Anunt dezbatere publica privind proiectele de acte normative ale consiliului local supuse dezbaterii publice - proiect hotarare privind aprobarea indexarii cu rata imflatiei a impozitelor si taxele locare - aplicabile in anul fiscal 2020

Proiect Taxe si Impozite 2019

Anunt dezbatere publica privind contractare unui credit de investitii

ANUNT - Invitatie participare la dezbaterea publică cu entitatile implicate in devoltarea locala privind PLANUL DE MOBILITATE URBANA DURABILA A MUNICIPIULUI VATRA DORNEI - vineri 04 mai 2018

Plan de Mobilitate Urbana Durabila 2018-2030

Adresa Agentia de mediu Suceava cu privire la Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2018-2030

Proiect Taxe si Impozite 2018

Proiect Taxe si Impozite 2017

Proiect de hotarare privind regulamentul de functionare a cantinei de ajutor social

Regulament de publicitate Vatra Dornei

Lista repartitii locuinte ANL

Procese verbale de afisare acte normative

PROCES VERBAL DE AFISARE din 31.12.2015 al proiectelor de acte normative ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, in şedinţa ordinara din data de 26.01.2016

PROCES VERBAL DE AFISARE al proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2016 si estimarile 2017-2019

PROCES VERBAL DE AFISARE - Incheiat cu ocazia afisarii proiectelor cu caracter normativ - 23.12.2015

Lista Investitii 2014

Proiect Lista de Investitii

Alte anunturi / Documente

Dezbatere publica - PUZ / PUD-uri - URBANISM

Raport de informare si consultare a publicului pt Intocmire PUZ construire complex comercial

Hotarare privind aprobarea raportului de informare si consultare a publicului privind avizarea documentatiei PUD-SPATIU pentru locuire - veranda

Raport de informare si consultare a publicului - intocmire PUZ - modernizare, reamenajare, extindere, reconstruire (Hotel Maestro)

PUZ Service auto -  Dartu Andrei

PUZ Eurointersort - Modernizare, reamenajare, extindere, reconstruire (Hotel Maestro)

Dezbatere publica - PUD - SPATIU PENTRU LOCUIRE - VERANTA - CHIRILUS

Dezbatere publica - PUZ - CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL - SC NICIMAN SA

SC EUROINTER SPORT  - documentatie pt elaborare DTAC + P.U.D. aferent investitiei:

        “RECOMPARTIMENTARE, MODERNIZARE  SI SCHIMBARE DE DESTINATIE A SPATIILOR EXISTENTE "

        cu amplasament in str.Mihai Eminescu, nr. 35, CF.31710, Mun. Vatra Dornei, jud. Suceava.

Dezbatere publica - PUZ - - Construire spatii comerciale, sediu autogara si imprejmuire - municipiul Vatra Dornei

Dezbatere publica PUZ - CONSTRUIRE HALA INDUSTRIALA SI STATIE STOCARE APA - MASPEX - mai 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcare auto in Vatra Dornei

Șoferii din Vatra Dornei au la dispoziție două opțiuni de plată a parcării cu telefonul:


·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 1 ORĂ - trimitere un SMS la numărul 7420 cu textul: 291 NRMAȘINĂ (Ex. 291 SV01ABC).
·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 24 de ORE trebuie să trimită un SMS la numărul 7420 cu textul 290 NRMAȘINĂ (Ex. 290 SV01ABC).

Rețele de telefonie disponibile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone.
Tarife pentru aceste opțiune se pot vizualiza accesand urmatorul link (detalii)

Conform HCL nr.103 / 28.09.2012, în Municipiul Vatra Dornei, pe străzile Mihai Eminescu, Gării, Republicii, Oborului, Dornelor si parcarea special amenajata din spatele Policlinicii municipale, se introduce sistemul de parcare cu plată ....citeste mai departe