Legistlatie legea nr. 544

Legislație

Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și Normele Metodologice de aplicare

Normele metodologice - HG 123/2002

Legea nr. 109 din 2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice

Lista cu documentele de interes public (Art. 5) din legea 544 / 2001

 Art. 5
 (la data 01-iun-2006 Art. 5 din capitolul II, sectiunea 1 a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 831 din 01-iun-2006 )
 (la data 08-mar-2002 Art. 5 din capitolul II, sectiunea 1 reglementat de anexa 6 din Norme Metodologice din 2002 )
 (la data 08-mar-2002 Art. 5 din capitolul II, sectiunea 1 reglementat de Art. 9 din capitolul III din Norme Metodologice din 2002 )
 (la data 08-mar-2002 Art. 5 din capitolul II, sectiunea 1 reglementat de Art. 6 din capitolul II din Norme Metodologice din 2002 )
 (1)Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
a)actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b)structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c)numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d)coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
e)sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 (la data 11-sep-2006 Art. 5, alin. (1), litera E. din capitolul II, sectiunea 1 a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 1060 din 11-sep-2006 )
f)programele şi strategiile proprii;
g)lista cuprinzând documentele de interes public;
h)lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
i)modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
(2)Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1).
(3)Autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
 (la data 26-feb-2002 Art. 5, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 rectificat de Actul din Rectificare din 2002 )
 (4)Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin:
 (la data 08-mar-2002 Art. 5, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 1 reglementat de Art. 4 din capitolul II din Norme Metodologice din 2002 )
a)afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie;
b)consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în spaţii special destinate acestui scop.

(5)Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să pună la dispoziţia persoanelor interesate contractele de privatizare încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi, prin consultarea la sediul acestora. Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul contractelor de privatizare care se încadrează în sfera de aplicare a dispoziţiilor art. 12 alin. (1).
 (la data 29-iun-2007 Art. 5 din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. 1 din Legea 188/2007 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcare auto in Vatra Dornei

Șoferii din Vatra Dornei au la dispoziție două opțiuni de plată a parcării cu telefonul:


·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 1 ORĂ - trimitere un SMS la numărul 7420 cu textul: 291 NRMAȘINĂ (Ex. 291 SV01ABC).
·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 24 de ORE trebuie să trimită un SMS la numărul 7420 cu textul 290 NRMAȘINĂ (Ex. 290 SV01ABC).

Rețele de telefonie disponibile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone.
Tarife pentru aceste opțiune se pot vizualiza accesand urmatorul link (detalii)

Conform HCL nr.103 / 28.09.2012, în Municipiul Vatra Dornei, pe străzile Mihai Eminescu, Gării, Republicii, Oborului, Dornelor si parcarea special amenajata din spatele Policlinicii municipale, se introduce sistemul de parcare cu plată ....citeste mai departe