Fluturas eliberare certificat urbanism

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism
Primăria municipiului Vatra Dornei Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni, camera 4
- cerere tip de la camera 4 – C.I.C.;
- plan de situatie, elaborat pe suport tipografic - vizat de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie - la scarile 1:5000 pana la 1:500;
- titlu imobil sau alt act care sa ateste dreptul de proprietate (copie); - extrasul de Carte funciara (pana la introducerea cadastrului general in unitatea adeministrativ-teritoriala respectiva) pentru imobilele proprietate privata, numai in cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru instrainari;
- plan de încadrare în zonă având marcată zona solicitată;
- certificat fiscal de la Serviciul Venituri;
- documentul de plata a taxei de eliberare a Certificatului de Urbanism (copie).
Taxe eliberare certificate urbanism
a) până la 150 mp, inclusiv 6 lei
b) de la 151 mp la 250 mp, inclusiv 7 lei
c) de la 251 mp la 500 mp, inclusiv 9 lei
d) de la 501 mp la 750 mp, inclusiv 12 lei
e) de la 751 mp la 1000 mp, inclusiv 14 lei
f) peste 100 mp 14+0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depăşeşte 1000 mp

Cererea tip se mai poate descarca si de aici: