Strategie de dezvoltare 2014 - 2020

STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA A MUNICIPIULUI VATRA DORNEI CU ORIZONTUL DE TIMP 2014 - 2020

Documentul este in format PDF