anunt inspector de specialitate turism

Primăria municipiului Vatra Dornei organizează concurs pentru ocuparea functiei  de inspector de specialitate  -  Centrul national de informare si promovare turistica din cadrul Directiei Turism-Cultura-Salvamont:
Conditiile specifice de inscriere la concurs sunt:
-    Studii superioare cu diploma de licenta cu specializare in Turism
Concursul va avea loc în data de 16.12.2015, orele 1000 la sediul Primăriei municipiului Vatra Dornei si va consta in proba scrisa si interviu.
    Înscrierile la concurs se fac până la data de 10.12.2015 , iar dosarul se depune la compartimentul resurse umane (cam. 11).
Bibliografia concursului si detalii de depunere dosar concurs  se pot obţine de la compartimentul resurse umane (cam. 11) telefon 0230375229 – int. 111 .