Dezbatere Publica

Consultare publica

 

Proiect Taxe si Impozite 2020

Anunt Privind proiectele de acte normative ale consiliului local al municipiului Vatra Dornei supuse dezbaterii publice

Anunt dezbatere publica privind proiectele de acte normative ale consiliului local supuse dezbaterii publice - proiect hotarare privind aprobarea indexarii cu rata imflatiei a impozitelor si taxele locare - aplicabile in anul fiscal 2020

Proiect Taxe si Impozite 2019

Anunt dezbatere publica privind contractare unui credit de investitii

ANUNT - Invitatie participare la dezbaterea publică cu entitatile implicate in devoltarea locala privind PLANUL DE MOBILITATE URBANA DURABILA A MUNICIPIULUI VATRA DORNEI - vineri 04 mai 2018

Plan de Mobilitate Urbana Durabila 2018-2030

Adresa Agentia de mediu Suceava cu privire la Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2018-2030

Proiect Taxe si Impozite 2018

Proiect Taxe si Impozite 2017

Proiect de hotarare privind regulamentul de functionare a cantinei de ajutor social

Regulament de publicitate Vatra Dornei

Lista repartitii locuinte ANL

Procese verbale de afisare acte normative

PROCES VERBAL DE AFISARE din 31.12.2015 al proiectelor de acte normative ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, in şedinţa ordinara din data de 26.01.2016

PROCES VERBAL DE AFISARE al proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2016 si estimarile 2017-2019

PROCES VERBAL DE AFISARE - Incheiat cu ocazia afisarii proiectelor cu caracter normativ - 23.12.2015

Lista Investitii 2014

Proiect Lista de Investitii

Alte anunturi / Documente

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului municipiului Vatra Dornei in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in Judetul Suceava

Documente spre consultare publica : EXTINDERE CENTRU COMERCIAL, AMENAJARE PARCARE, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE, AMENAJARE ACCES AUTO SI PIETONAL, in intravilan municipiul VATRA DORNEI, strada 22 Decembri

Dezbatere publica - PUZ - extindere si modernizare Hotel Dorna

Dezbatere publica - PUZ Poiana Schiorilor