Hotarari 2019

HOTARÂRILE CONSILIULUI LOCAL 2019

HOTARÂREA NR. 1

privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pentru bugetul anului 2018

HOTARÂREA NR. 2

privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2018

HOTARÂREA NR. 3

privind alocarea sumei de 2500 de lei pentru organizarea Concursului local de sah

HOTARÂREA NR. 4

privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării şi desfăşurării Serbărilor Zăpezii 2019

HOTARÂREA NR. 5

privind modificarea HCL nr.286/29.11.2018 privind “ aprobarea contractarii unui credit in valoare de 12.700.000 in vederea cofinantarii/finantarii unor obiective de investitii de interes local”

HOTARÂREA NR. 6 privind aprobarea acordului de principiu in vederea asocierii între Municipiul Vatra Dornei, Municipiul Câmpulung Moldovenesc și Orașul Gura Humorului, județul Suceava, pentru realizarea în comun a unui program de promovare în domeniul turismului din Bucovina și dezvoltare economico-socială
HOTARÂREA NR. 7

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.179/30.07.2018

HOTARÂREA NR. 8

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociatii familiale de pe de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.221/28.09.2018

HOTARÂREA NR. 9

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 10

privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 11

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna decembrie 2018

HOTARÂREA NR. 12

privind acordarea normei de hrana personalului Politiei Locale Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 13

privind acordarea normei de hrana personalului Politiei Locale Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 14

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Parcului, nr.31,parter, ap.4, in suprafata de 54 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Hojbota Vasile

HOTARÂREA NR. 15

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 179 mp teren, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Pacii, teren aferent constructiei proprietate privata, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC DORNA TURISM SA

HOTARÂREA NR. 16

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 138 mp teren situat in Str. Parcului nr.27, aferent curtii, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Roman Vasile si Roman Elena

HOTARÂREA NR. 17

privind aprobarea indreptarii erorii materiale a art.1 al HCL nr.290/2018 „privind aprobarea vanzarii suprafetei de 97 mp teren situat in Str.Luceafarului nr.19, aferent constructiei proprietate privata, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC BIANCO NERO COMSERV SRL”

HOTARÂREA NR. 18

privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2019-2020

HOTARÂREA NR. 19

privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2019

HOTARÂREA NR. 20

privind aprobarea Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2019

HOTARÂREA NR. 21

privind aprobarea valorii actualizate a obiectivului de investitii continuare lucrări Liceu Ion Luca internat + cantină şi schimbare destinaţie în săli de clasă + internat

HOTARÂREA NR. 22

privind retragerea dreptului de folosinta gratuită, asupra unor loturi de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 23

privind preluarea investiei realizate in baza contractului de lucrari „Inchiderea depozitelor urbane existente in judetul Suceava din cadrul Proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Suceava-depozitul urban neconform Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 24

privind aprobarea sumei necesara intocmirii Studiului de Fezabilitate, actualizarea Proiectului Tehnic pentru realizarea lucrarilor de inchidere finala a depozitului de deseuri municipale neconform Buliceni din municipiul Vatra Dornei si a Cererii de finantare

HOTARÂREA NR. 25

privind respingerea proiectului de hotarare privind “ aprobarea pierderilor rezultate din prestarea serviciului public de transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat in Municipiul Vatra Dornei pentru anul 2018”

HOTARÂREA NR. 26

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei si aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea (buştean gater) (lei/mc volum brut lei/mc coajă, lei/mc volum net) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 27

privind stabilirea salariilor de baza pentru funcţiile din cadrul Serviciului intretinere cladiri si spatii verzi din cadrul Primariei Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 28

privind aprobarea organizarii si a sumelor necesare evenimentului cultural “Dialogul artelor” la Vatra Dornei.

HOTARÂREA NR. 29

privind aprobarea contului de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli precum si a volumului de masa lemnoasa exploatata in anul 2018 din fondul forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba

HOTARÂREA NR. 30

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli preliminat pentru anul 2019, al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de catre O.S.Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 31

privind aprobarea conform Normelor procedurale pentru achizitionarea de servicii de creditare bancara in vederea contractarii imprumutului in valoare de 12.700.000 lei destinat cofinantarii/finantarii investitiilor publice de interes local

HOTARÂREA NR. 32

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului incepand cu data de 01.01.2019 pentru pentru CAR Pensionari Vatra Dornei, pentru cladirea si terenul aferent acesteia,din Str.Negresti nr.8

HOTARÂREA NR. 33

privind Asocierea intre Municipiul Vatra si SC LIDL ROMANIA SCS in vederea amenajarii acceselor rutiere catre imobilul proprietate privata a acestora

HOTARÂREA NR. 34

privind infiintarea Organizatiei de Management al Destinatiei „Tara Dornelor”

HOTARÂREA NR. 35

privind aprobarea pierderilor rezultate din prestarea serviciului public de transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat in Municipiul Vatra Dornei pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 36

privind completarea art.2 al HCL nr.286/2018 privind “ aprobarea contractarii unui credit in valoare de 12.700.000 in vederea cofinantarii/finantarii unor obiective de investitii de interes local”

HOTARÂREA NR. 37

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.179/30.07.2018

HOTARÂREA NR. 38

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociatii familiale de pe de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.221/28.09.2018

HOTARÂREA NR. 39

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 40

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii nr.67A, Sc.B, Et.1, ap.7, catre Vizitiu Dumitru Mihai si Vizitiu Andreea Simona

HOTARÂREA NR. 41

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, nr.1, Bl.1, Sc.C, Et.4, ap.11, catre Morosanu Catalin si Morosanu Petronela

HOTARÂREA NR. 42

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei, nr.22, Bl.B, Sc.B, Et.1, ap.7, catre Pop Daniela Elena

HOTARÂREA NR. 43

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Mihai Eminescu, nr.25, et.1, ap.14, in suprafata de 38,82 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Lostun Fenicia

HOTARÂREA NR. 44

privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgenţă în cazurile de violență domestică, constituita din membrii Directiei de Asistenta Sociala

HOTARÂREA NR. 45

privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

HOTARÂREA NR. 46

privind aprobarea vanzarii terenului aferent imobilului situat in Str.Pacii, f.n., cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Nutu Tiberiu, proprietarul constructiei

HOTARÂREA NR. 47

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna ianuarie 2019

HOTARÂREA NR. 48

privind aprobarea atribuirii unui lot de teren conform Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 49

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul IV al anului 2018

HOTARÂREA NR. 50

privind aprobarea scăderii din gestiune a masei lemnoase rezultată din partida de curăţiri constituită de O.S Dorna Candrenilor de pe suprafaţa de fond forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 51

privind aprobarea procentului pentru fondul de conservare aferent anului 2019 propus de O.S. Vatra Dornei, O.S.Iacobeni, OS Dorna Candrenilor si OS Cirlibaba, pentru fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 52

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partida constituită pe fondul forestier proprietatea MUN. VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 53

privind alocarea sumei de 4000 de lei catre scoala Gimnaziala nr.4 in vedere deplasarii unui grup de elevi in Polonia-Kozieglowy in vizita de studiu

HOTARÂREA NR. 54

privind modificarea art.2 al HCL nr.279/2018 “privind aprobarea vanzarii suprafetei de 44 mp teren situat in Str.Lumea Noua nr.39,aferent locuintei proprietate personala, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Leonte Genoveva”

HOTARÂREA NR. 55

privind aprobarea actualizarii proiectului “Crearea unui spatiu de agreement si loisir in statiunea Balneo-Climaterica Vatra Dornei ”si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1

HOTARÂREA NR. 56

privind actualizarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico econimici, ai investitiei “Crearea unui spațiu de agrement și loisir în stațiunea balneo - climaterică Vatra Dornei” finantat prin POR 2014-2020,P.I.7.1”

HOTARÂREA NR. 57

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren aparţinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, in suprafata de 516 mp, teren situat in Str.Runc, f.n.

HOTARÂREA NR. 58

privind aprobarea a organigramei, a statului de funcţii şi a statului de personal a Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 59

privind aprobarea documentatiei cu propunerea de alipire a trei suprafete de teren situat in Str.Pacii nr.1, Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 60

privind aprobarea documentatiei cu propunerea de alipire a trei suprafete de teren situat in Str.Parcului nr.2, Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 61

privind aprobarea documentatiei cu propunerea de alipire a trei suprafete de teren situat in Str.Republicii nr.1A, Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 62

privind aprobarea cheltuielilor aferente deplasării Ansamblului folcloric de copii „Plaiurile Dornelor” din cadrul Clubului Copiilor şi Elevilor Vatra Dornei in Boston-SUA la evenimentele cultural educative organizate in perioada 08-30.04.2019

HOTARÂREA NR. 63

privind asocierea municipiului VATRA DORNEI, cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”

HOTARÂREA NR. 64

privind aprobarea actualizarii proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE CU ECHIPAMENTE SI APARATURA MEDICALA A AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI”, propus spre finantare prin POR 2014-2020, în faza de Studiu de Fezabilitate

HOTARÂREA NR. 65

privind actualizarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico econimici, ai investitiei “EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE CU ECHIPAMENTE SI APARATURA MEDICALA A AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI, propus spre finantare prin POR 2014-2020, în faza de Studiu de Fezabilitate

HOTARÂREA NR. 66

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 67

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.179/30.07.2018

HOTARÂREA NR. 68

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociatii familiale de pe de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.221/28.09.2018

HOTARÂREA NR. 69

privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 70

privind aprobarea documentatiei PUZ+RLU(REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ)-pentru - Construire spatii comercile, sediu Autogara si Imprejmuire – amplasament str.Oborului, nr.4, CF 30344, Beneficiar- SC TRANSPORT AUTO SEVERIN SA.

HOTARÂREA NR. 71

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str. Str.Calea Transilvaniei, Bl.A, Sc.B, Et.2, ap.6, catre Cojocaru Amalia Paula si Cojocaru Mihai

HOTARÂREA NR. 72

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Calea Tranislvaniei, nr.18, in suprafata de 53,30 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Tutuianu Mihaiela Simona, locatarul imobilului

HOTARÂREA NR. 73

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Unirii nr.15, in suprafata de 28,4 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Enea Ciprian, locatarul imobilului

HOTARÂREA NR. 74

privindaprobarea vanzarii suprafetei de 19 mp teren situat in Str. Parcului nr.27, aferent curtii, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Roman Vasile si Roman Elena

HOTARÂREA NR. 75

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna februarie 2019

HOTARÂREA NR. 76

privindaprobarea vanzarii suprafetei de 55 mp teren situat in Str.Pacii, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru SC MERIDIAN TURISM SA

HOTARÂREA NR. 77

privindaprobarea vanzarii suprafetei de 127 mp teren situat in Str.Cetinei, nr.3, aferent curtii, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Oancea Lucica

HOTARÂREA NR. 78

privind aprobarea documenatatiei cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 37164 din CF 37164 situat in Str.Poligonului f..n., apartinand domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei,

HOTARÂREA NR. 79

privind aprobarea sumelor necesare organizării Festivalului Judeţean de poezie,, Nichita în luna lui Marte”-ediţia a XIII-a, de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei, prin Casa de Cultura

HOTARÂREA NR. 80

privind completarea art.2 al HCL nr.254/2018 privind „aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 81

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 5287 mp teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, teren situat in Str.22 Decembrie nr.22 C, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC NICIMAN SA

HOTARÂREA NR. 82

privind diminuarea capitalului social al SC Ecologica Vatra- Dornei SRL ce are ca actionar unic Municipiul Vatra Dornei, si stabilirea valorii partilor sociale

HOTARÂREA NR. 83

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea (buştean gater) (lei/mc volum brut/ lei/mc coajă, lei/mc volum net) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 84

privind aprobarea sumei necesara intocmirii Studiului de fezabilitate pentru intocmirea proiectul „Dezvoltarea Domeniului schiabil –in statiunea Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 85

privind aprobarea sumei necesara intocmirii Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Cresterea calitatii serviciilor turistice in Bazinul Dornelor prin amenajarea posturilor de Salvamont”

HOTARÂREA NR. 86

privind modificarea Art.3 din Contractul de administrare a fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, incheiat intre Municipiul Vatra Dornei si Directia Silvica Suceava prin Ocolul Silvic Vatra Dornei, OS Dorna Candrenilor, OS Carlibaba si OS Iacobeni, privind cheltuielile pentru paza padurii

HOTARÂREA NR. 87

privind aprobarea procentului privind accesibilizarea fondului forestier naţional

HOTARÂREA NR. 88

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati in cadrul proiectului “Modernizare drum Comunal DC76 Gherghiteni-Rusca Km 0+000 – 2+000”

HOTARÂREA NR. 89

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati in cadrul proiectului “CONTINUARE LUCRARI LA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT STR. CHILIA, NR. 9A

HOTARÂREA NR. 90

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati in cadrul proiectului REABILITARE-MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA, NR.1, VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 91

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati in cadrul proiectului “CONTINUARE LUCRĂRI LA LICEUL ION LUCA, INTERNAT ȘI CANTINĂ, CU SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ÎN SĂLI DE CLASĂ ȘI INTERNAT”

HOTARÂREA NR. 92

privind aprobarea sumei necesara realizarii Parteneriatului cu Radio Romania Cultural

HOTARÂREA NR. 93

privind aprobarea scutirii  de la plata  majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.179/30.07.2018

HOTARÂREA NR. 94

privind aprobarea scutirii  de la plata  majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi  familiale, persoane fizice autorizate, asociatii familiale de pe de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.221/28.09.2018

HOTARÂREA NR. 95

privind aprobarea indexării cu rata inflatiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, aplicabile în anul fiscal 2020

HOTARÂREA NR. 96

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren aparţinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, in suprafata de 1949 mp, teren situat in Str.Parcului, f.n.,,Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

HOTARÂREA NR. 97

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 420 mp aparţinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Petreni f.n.

HOTARÂREA NR. 98

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren aparţinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, in suprafata de 100 mp, teren situat in Str.Runc, nr.10 ,Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

HOTARÂREA NR. 99

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna martie 2019

HOTARÂREA NR. 100

privind acordarea avizului consultativ pentru acordarea titlului de Colegiu national/Colegiu unitatii de invatamant preuniversitar de stat Liceul teoretic”Ion Luca”

HOTARÂREA NR. 101

privind aprobarea unui ajutor  financiar pentru Duca Vasile pentru efectuarea  unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 102

privind aprobarea sumelor necesare premierii elevilor participanti la olimpiadele scolare

HOTARÂREA NR. 103

privind  respingerea proiectului de hotarare privind” completarea HCL nr.81/28.03.2019, privind „aprobarea vanzarii suprafetei de 5287 mp teren concesiont,  proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, teren concesionat situat in Str.22 Decembrie nr.22 C, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC NICIMAN SA”

HOTARÂREA NR. 104

privind  aprobarea  vanzarii  spatiului medical, situat in Str.Mihai Eminescu nr.26, mansarda,  proprietatea Municipiulului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune  pentru Cabinet Medical Individual Dr.Gnaciuc Viorica

HOTARÂREA NR. 105

privind aprobarea  sumei de 2000 de lei pentru  Scoala Gimnaziala Nr.4 Vatra Dornei, pentru  premierea elevilor participanti la Concursul Judetean  de performanta  scolara

HOTARÂREA NR. 106

privind atestarea apartenentei  la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 107

privind modificarea HCL nr.319/2018 respectiv HCL nr. 30/2019 privind “ aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2019, al fondului forestier,  proprietatea Municipiului Vatra Dornei,  propuse de catre  O.S Vatra Dornei, O.S.Dorna Candrenilor şi O.S. Iacobeni »

HOTARÂREA NR. 108

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii obiectivului “Modernizare str.Crinului, Scorusului, Cetinei, Alunis-tronson II si reglementarea circulatiei rutiere si pietonale: sens giratoriu piata, sens unic urcare Str.Unirii-coborare Str.22 Decembrie, banda de preselectie Calea Transilvaniei in municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava”

HOTARÂREA NR. 109

privind  aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru municipiul Vatra Dornei, actualizat

HOTARÂREA NR. 110

privind revocarea HCL nr.69/28.03.2019 privind „trecerea  unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 111

privind  revocarea pozitiei nr.2 si 3 din Anexa la HCL nr.198/30.08.2018,  revocarea art.2 din HCL nr.198/30.08.2018 precum si revocarea art.2 al HCL nr.127/30.05.2018

HOTARÂREA NR. 112

privind aprobarea bugetului local  de venituri şi cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2019 şi a Programului anual de investiţii -2019 si  a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019

HOTARÂREA NR. 113

privind aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2019

HOTARÂREA NR. 114

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul  < municipiul verde – mobilitate urbană durabilă în VATRA DORNEI > axa prioritară 3- prioritatea de investitii 4e- obiectiv specific 3.2

HOTARÂREA NR. 115

privind  aprobarea participarii Municipiului Vatra Dornei la realizarea proiectului “Via Transilvanica”

HOTARÂREA NR. 116

privind aprobarea sumelor necesare premierii elevilor Scolii gimnaziale nr.4,  participanti la olimpiadele scolare

HOTARÂREA NR. 117

privind aprobarea sumelor necesare premierii elevilor Scolii gimnaziale nr.1,  participanti la olimpiadele scolare

HOTARÂREA NR. 118

privind aprobarea sumelor necesare premierii elevilor Scolii gimnaziale nr.2,  participanti la olimpiadele scolare

HOTARÂREA NR. 119

privind  aprobarea documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnico economici ai  proiectului  < municipiul verde – mobilitate urbană durabilă în VATRA DORNEI >axa prioritară 3 prioritatea de investitii 4e obiectiv specific 3.2

HOTARÂREA NR. 120

privind  aprobarea actualizarii HCL nr.114/24.04.2019 privind aprobarea “ proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul  < municipiul verde – mobilitate urbană durabilă în Vatra Dornei > axa prioritară 3- prioritatea de investitii 4e- obiectiv specific 3.2.”

HOTARÂREA NR. 121

privind aprobarea actualizarii hcl 119/24.04.2019 privind „aprobarea documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnico economici ai  proiectului  < municipiul verde – mobilitate urbană durabilă în VATRA DORNEI >axa prioritară 3 prioritatea de investitii 4e obiectiv specific 3.2”

HOTARÂREA NR. 122

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati  in cadrul proiectului  “reabilitare si modernizare infrastructura rutiera in statiunea balneo-climaterica VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 123

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati  in cadrul proiectului  “Asfaltare strazi in Municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 124

privind apartenenta la domeniul privat a unor imobile situate in intravilanul municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 125

privind apartenenta la domeniul privat a unor imobile situate in intravilanul municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 126

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2019

HOTARÂREA NR. 127

privind stabilirea componenţei Comisiei de negociere pentru achiziţionarea de imobile de pe piaţa liberă

HOTARÂREA NR. 128

privind aprobarea scutirii  de la plata  majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.179/30.07.2018

HOTARÂREA NR. 129

privind aprobarea scutirii  de la plata  majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi  familiale, persoane fizice autorizate, asociatii familiale de pe de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.221/28.09.2018

HOTARÂREA NR. 130

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna aprilie 2019

HOTARÂREA NR. 131

privind  aprobarea   preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 132

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul I al anului 2019

HOTARÂREA NR. 133

privind  aprobarea alocării sumei de 1000 lei în vederea susţinerii financiare a editării revistei ,, Popas la Han” a Şcolii Gimnaziale nr. 4 din Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 134

privind alocarea sumei de 4000 de lei pentru  Liceul Teoretic ,,Ion Luca” pentru  organizarea unei excursii pentru elevii olimpici la faza nationala si judeteana ale olimpiadelor scolare

HOTARÂREA NR. 135

privind   aprobarea documenatatiei cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 38414 din CF 38414 situat in Str.Unirii f.n, judetul Suceava.

HOTARÂREA NR. 136

privind aprobarearaportului de evaluare a imobilului in suprafata de 3546 mp, situat in Str.Ulita Buliceni şi aprobarea cumpărării suprafetei de 3546 mp de la Petrescu Ecaterina, Petrescu Mihai si Petrescu Macedon, in vederea inchiderii finale a depozitului de deseuri Buliceni-Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 137

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plata prestate de catre Spitalul Municipal Vatra Dornei in 2019

HOTARÂREA NR. 138

privind  aprobarea vanzarii  cotei de 8/100, respectiv suprafata de 27,24 mp din terenul aferent locuintei, situat in Str.Mihai Eminescu nr.27, parter, ap.1b, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  Moisan Laura Cristina, proprietara apartamentului

HOTARÂREA NR. 139

privind    aprobarea   vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei,  Bl.A, Sc.A, Et.4, ap.19, catre Popescu Florin si Popescu Alina Traiana

HOTARÂREA NR. 140

privind aprobarea  sumelor necesare organizării evenimentului “Jocurile copilariei” 

HOTARÂREA NR. 141

privind aprobrea  sumelor necesare organizării vizitei tehnice pentru atestarea “Tarii Dornelor” ca destinatie de Ecoturism

HOTARÂREA NR. 142

privind    aprobarea   vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde,  Bl.1, Sc.D,Et.2, ap.4, catre Cernucan Calin si Cernucan Ionela

HOTARÂREA NR. 143

privind  acordul Consiliului Local cu privire la participarea în Programul privind închiderea depozitelor de deşeuri municipale neconforme şi contractarea finanţării pentru realizarea lucrărilor de închidere finală a depozitului neconform de deşeuri municipale Buliceni-Vatra Dornei şi contractarea finanţării

HOTARÂREA NR. 144

privind aprobarea sumelor necesare desfăşurării manifestărilor ocazionate de “Ziua Universala a Iei”-Editia a VI  a

HOTARÂREA NR. 145

privind aprobarea sumelor necesare organizării  celei de-a treia editii a festivalului „Bucovina Acustic Park Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 146

privind  aprobarea tarifelor ce vor fi practicate  de catre sc ,,Ecologica Vatra Dornei” SRL, pentru desfasurarea activitatilor de salubrizare  şi ecologizare pe raza municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 147

privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru Serviciul Public de Salubrizare prestat de catre SC ECOLOGICA SRL,realizati  pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 148

privind   aprobarea indicatorilor de performanta pentru Serviciul Public de Salubrizare prestat de catre SC ECOLOGICA SRL,realizati  pentru trimestrul I al anului 2019

HOTARÂREA NR. 149

privind   aprobarea  decontarii din bugetul local al Municipiului Vatra Dornei, catre SC ECOLOGICA SRL a contribuției pentru economia circulară, în cuantumul de 29.392,80 de lei

HOTARÂREA NR. 150
privind aprobarea unui ajutor  financiar pentru Scripcaru Corneliu  pentru efectuarea  unui tratament medical
HOTARÂREA NR. 151 privind aprobarea sumelor necesare premierii elevilor Scolii gimnaziale nr.2, care au obtinut Locul I la concursul “Sanitarii priceputi”
HOTARÂREA NR. 152

privind trecerea unor imobile in domeniul public al municipiului Vatra Dornei,  judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 153

privind  clasificarea în categoria de folosinta  drumuri publice de interes local a unor strazi neclasificate,  din municipiului  Vatra – Dornei, Județul Suceava

HOTARÂREA NR. 154

privind modificarea  si completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

HOTARÂREA NR. 155

privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare in vederea completarii si actualizarii Anexei nr.6 la HG nr.1357/2001, in sensul abrogarii pozitiei nr.411 si completarea cu pozitia nr.464

HOTARÂREA NR. 156

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati  in cadrul proiectului  “Modernizare drum Comunal DC76 Gherghiteni-Rusca Km 0+000 – 2+000”

HOTARÂREA NR. 157

privind atestarea apartenentei  la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 158

privind  actualizarea  proiectului  » complex de agrement lunca dornelor »  si depunerea acestuia la FDI

HOTARÂREA NR. 159

privind aprobarea sumelor necesare deplasarii  Ansamblului  “Balada Dornelor “ din cadrul Clubului copiilor,  in Polonia-Poznan la Festivalul International de folclor pentru copii FOLK FUN

HOTARÂREA NR. 160

privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Bighiu Constantin Doru

HOTARÂREA NR. 161  
HOTARÂREA NR. 162  
HOTARÂREA NR. 163  
HOTARÂREA NR. 164  
HOTARÂREA NR. 165  
HOTARÂREA NR. 166  
HOTARÂREA NR. 167  
HOTARÂREA NR. 168  
HOTARÂREA NR. 169  
HOTARÂREA NR. 170  
HOTARÂREA NR. 171  
HOTARÂREA NR. 172  
HOTARÂREA NR. 173  
HOTARÂREA NR. 174  
HOTARÂREA NR. 175  
HOTARÂREA NR. 176  
HOTARÂREA NR. 177  
HOTARÂREA NR. 178  
HOTARÂREA NR. 179  
HOTARÂREA NR. 180  
HOTARÂREA NR. 181  
HOTARÂREA NR. 182  
HOTARÂREA NR. 183  
HOTARÂREA NR. 184  
HOTARÂREA NR. 185  
HOTARÂREA NR. 186  
HOTARÂREA NR. 187  
HOTARÂREA NR. 188  
HOTARÂREA NR. 189  
HOTARÂREA NR. 190  
HOTARÂREA NR. 191  
HOTARÂREA NR. 192  
HOTARÂREA NR. 193  
HOTARÂREA NR. 194  
HOTARÂREA NR. 195  
HOTARÂREA NR. 196  
HOTARÂREA NR. 197  
HOTARÂREA NR. 198  
HOTARÂREA NR. 199  
HOTARÂREA NR. 200  
HOTARÂREA NR. 201  
HOTARÂREA NR. 202  
HOTARÂREA NR. 203  
HOTARÂREA NR. 204  
HOTARÂREA NR. 205  
HOTARÂREA NR. 206  
HOTARÂREA NR. 207  
HOTARÂREA NR. 208  
HOTARÂREA NR. 209  
HOTARÂREA NR. 210  
HOTARÂREA NR. 211  
HOTARÂREA NR. 212  
HOTARÂREA NR. 213  
HOTARÂREA NR. 214  
HOTARÂREA NR. 215  
HOTARÂREA NR. 216  
HOTARÂREA NR. 217  
HOTARÂREA NR. 218  
HOTARÂREA NR. 219  
HOTARÂREA NR. 220  
HOTARÂREA NR. 221  
HOTARÂREA NR. 222  
HOTARÂREA NR. 223  
HOTARÂREA NR. 224  
HOTARÂREA NR. 225  
HOTARÂREA NR. 226  
HOTARÂREA NR. 227  
HOTARÂREA NR. 228  
HOTARÂREA NR. 229  
HOTARÂREA NR. 230  
HOTARÂREA NR. 231  
HOTARÂREA NR. 232  
HOTARÂREA NR. 233  
HOTARÂREA NR. 234  
HOTARÂREA NR. 235  
HOTARÂREA NR. 236  
HOTARÂREA NR. 237  
HOTARÂREA NR. 238  
HOTARÂREA NR. 239  
HOTARÂREA NR. 240  
HOTARÂREA NR. 241  
HOTARÂREA NR. 242  
HOTARÂREA NR. 243  
HOTARÂREA NR. 244  
HOTARÂREA NR. 245  
HOTARÂREA NR. 246  
HOTARÂREA NR. 247  
HOTARÂREA NR. 248  
HOTARÂREA NR. 249  
HOTARÂREA NR. 250  
HOTARÂREA NR. 251  
HOTARÂREA NR. 252  
HOTARÂREA NR. 253  
HOTARÂREA NR. 254  
HOTARÂREA NR. 255  
HOTARÂREA NR. 256  
HOTARÂREA NR. 257  
HOTARÂREA NR. 258  
HOTARÂREA NR. 259  
HOTARÂREA NR. 260  
HOTARÂREA NR. 261  
HOTARÂREA NR. 262  
HOTARÂREA NR. 263  
HOTARÂREA NR. 264  
HOTARÂREA NR. 265  
HOTARÂREA NR. 266  
HOTARÂREA NR. 267  
HOTARÂREA NR. 268  
HOTARÂREA NR. 269  
HOTARÂREA NR. 270  
HOTARÂREA NR. 271  
HOTARÂREA NR. 272  
HOTARÂREA NR. 273  
HOTARÂREA NR. 274  
HOTARÂREA NR. 275  
HOTARÂREA NR. 276  
HOTARÂREA NR. 277  
HOTARÂREA NR. 278  
HOTARÂREA NR. 279  
HOTARÂREA NR. 280  
HOTARÂREA NR. 281  
HOTARÂREA NR. 282  
HOTARÂREA NR. 283  
HOTARÂREA NR. 284  
HOTARÂREA NR. 285  
HOTARÂREA NR. 286  
HOTARÂREA NR. 287  
HOTARÂREA NR. 288  
HOTARÂREA NR. 289  
HOTARÂREA NR. 290  
HOTARÂREA NR. 291  
HOTARÂREA NR. 292  
HOTARÂREA NR. 293  
HOTARÂREA NR. 294  
HOTARÂREA NR. 295  
HOTARÂREA NR. 296  
HOTARÂREA NR. 297  
HOTARÂREA NR. 298  
HOTARÂREA NR. 299  
HOTARÂREA NR. 300  
HOTARÂREA NR. 301  
HOTARÂREA NR. 302  
HOTARÂREA NR. 303  
HOTARÂREA NR. 304  
HOTARÂREA NR. 305  
HOTARÂREA NR. 306  
HOTARÂREA NR. 307  
HOTARÂREA NR. 308  
HOTARÂREA NR. 309  
HOTARÂREA NR. 310  
HOTARÂREA NR. 311  
HOTARÂREA NR. 312  
HOTARÂREA NR. 313  
HOTARÂREA NR. 314  
HOTARÂREA NR. 315  
HOTARÂREA NR. 316  
HOTARÂREA NR. 317  
HOTARÂREA NR. 318  
HOTARÂREA NR. 319  
HOTARÂREA NR. 320  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.