Hotarari 2018

HOTARÂRILE CONSILIULUI LOCAL 2018

HOTARÂREA NR. 1

privind acoperirea deficitului bugetar pentru bugetul anului 2017

HOTARÂREA NR. 2

privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2017

HOTARÂREA NR. 3

privind aprobarea tarifelor pentru accesul la partia de Schi Veverita a Primariei Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 4

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul « Continuare lucrari « Internat cu cantina la Liceul “Ion Luca” Vatra Dornei « si Schimbarea destinatiei in Sali de clasa si internat

HOTARÂREA NR. 5

privind aprobarea cofinantarii proiectului “Continuare lucrari « Internat cu cantina la Liceul “Ion Luca” Vatra Dornei « si Schimbarea destinatiei in Sali de clasa si internat

HOTARÂREA NR. 6

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul « Reabilitare, modernizare Scoala Gimnaziala nr.1 «

HOTARÂREA NR. 7

privind aprobarea cofinantarii proiectului “Reabilitare, modernizare Scoala Gimnaziala nr.1

HOTARÂREA NR. 8

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 9

privind alocarea sumei de 1200 de lei pentru organizarea Concursului National de Schi”Bucuriile Zapezii” de catre Clubul copiilor si elevilor

HOTARÂREA NR. 10

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 335 de mp teren situat in Str.Republicii f.n., situat in curtea domnului Solovastru Marius Iacob, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Solovastru Marius Iacob

HOTARÂREA NR. 11

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat si domeniul public al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 12

privind aprobarea Planului cu principalele activităţi ce le desfăşoară Poliţia Locală Vatra Dornei în anul 2018 şi criteriile specifice de evaluare

HOTARÂREA NR. 13

privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2018-2019

HOTARÂREA NR. 14

privind aprobarea propunerii documentatiei de alipire a doua suprafete de teren situat in Str.Pacii f.n., Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 15

privind aprobarea propunerii documentatiei de alipire a doua suprafete de teren situat in Str.Cetinei f.n., Vatra Dornei, jud. Suceava

HOTARÂREA NR. 16

privind aprobarea propunerii documentatiei de alipire a doua suprafete de teren situat in Str.Cetinei f.n., Vatra Dornei, jud. Suceava

HOTARÂREA NR. 17

privind aprobarea propunerii documentatiei de alipire a doua suprafete de teren situat in Str.Cetinei f.n., Vatra Dornei, jud. Suceava

HOTARÂREA NR. 18

privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru Serviciul Public de Salubrizare delegat catre SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL

HOTARÂREA NR. 19

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru o perioada de 5 ani incepand cu anul 2018, pentru cladirea afectata de inundatiile din februarie 2017, pentru Caraza Livia Adriana

HOTARÂREA NR. 20

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2018, al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de catre O.S.Vatra Dornei, O.S. Iacobeni

HOTARÂREA NR. 21

privind aprobarea contului de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli precum si a volumului de masa lemnoasa exploatata in anul 2017 din fondul forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba

HOTARÂREA NR. 22

privind aprobarea preturilor de valorificare a materialului lemnos pentru unitatile subordonate Primariei Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 23

privind modificarea art.1 din Contractul de administrare nr.12286/30.05.2014 a fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, incheiat intre Municipiul Vatra Dornei si Directia Silvica Suceava prin OS Iacobeni

HOTARÂREA NR. 24

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 13 mp teren situat in Str.izvorului nr.11, teren aflat langa proprietatea doamnei Nistor Mioara, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Nistor Mioara

HOTARÂREA NR. 25

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Runc nr.7, in suprafata de 43,31 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Bazarca Grigore

HOTARÂREA NR. 26

privind completarea HCL nr.316/2017 privind « aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 1062 mp, situat in Str.Foresta f.n., teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat »

HOTARÂREA NR. 27

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei şi a instituţiilor subordonate pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 28

privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării şi desfăşurării Serbărilor Zăpezii 2018

HOTARÂREA NR. 29

privind acordarea unui sprijin financiar sportivilor Atodiresei Cosmin si Musei Stefan-sportivi ai Clubului Universitar Pitesti, pentru achizitionarea unei perechi de patine

HOTARÂREA NR. 30

privind alocarea unui sprijin financiar studentului Nichita Ciprian pentru plata taxelor la facultate

HOTARÂREA NR. 31

privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă din Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 32

privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2018 şi a Programului anual de investiţii -2018 si a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018

HOTARÂREA NR. 33

privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 34

privind aprobarea Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 35

privind alocarea sumei de 3185 de lei pentru premierea castigatorilor din cadrul Concursului National de Schi si Snowboard din Romania

HOTARÂREA NR. 36

privind trecerea unor bunuri din proprietatea Statului roman in proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul public, Judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 37

privind aprobarea a organigramei si a statului de funcţii şi Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 38

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul public al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 39

privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

HOTARÂREA NR. 40

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 41

privind aprobarea procentului pentru fondul de conservare pentru anul 2018 propuse de O.S. Vatra Dornei, O.S.Iacobeni, OS Dorna Candrenilor si OS Cirlibaba, pentru fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 42

privind completarea HCL nr.249/2017 privind „aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 43

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Podu Verde,Bl.1, Sc.A, Et.2, ap.3, in suprafata construita de 89,46mp mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Lostun Adrian Mihail si Lostun Cristina Eugenia

HOTARÂREA NR. 44

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, nr.1, bl.1, Sc.D,etaj 3, ap.8, catre Gnaciuc Viorica si Boicu Dumitru Florin

HOTARÂREA NR. 45

privind aprobarea vânzării fara licitaţie publică a unui teren in suprafata de 60,28 mp teren situat in Str.Parcului nr.33, Bl.1, Et.1, ap.2, reprezentand cota aferenta locuintei si caii de acces, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Oancea Petru, proprietarul constructiei

HOTARÂREA NR. 46

privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2018, pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 47

privind aprobarea vanzarii cotelor de teren aferente ap.8 si ap.9, situate in Str.Dornelor nr.10, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Grohinschi Dorin si Grohinschi Liliana, proprietarii apartamentelor

HOTARÂREA NR. 48

privind aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 49

privind constituirea comisiei de evaluare si selectie a proiectelor in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila conform Legii nr.350/2005” si a OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România”

HOTARÂREA NR. 50

privind aprobarea delegarii gestiunii in mod direct a Serviciului public de salubrizare si ecologizare din municipiul Vatra Dornei catre S.C. “ECOLOGICA VATRA DORNEI S.R.L.” si aprobarea incheierii contractului de delegare de gestiune a Serviciului public de salubrizare si ecologizare al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 51

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 8mp teren, situata in Str.Unirii,f.n., cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC COS-LIL-COM SRL,proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 52

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 62/2017 privind „acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 53

privind aprobarea vanzarii cotei de 66/100, respectiv suprafata de 64,68 mp din terenul aferent locuintei, situat in Str.Negresti nr.51, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Nita Leon Romeo proprietarul constructiei

HOTARÂREA NR. 54

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul IV al anului 2017

HOTARÂREA NR. 55

privind completarea HCL nr.3/2018 privind „aprobarea tarifelor pentru accesul la partia de Schi Veverita a Primariei Municipiului Vatra Dornei „

HOTARÂREA NR. 56

privind modificarea contractului de comodat nr.36205/21.11.2017 in contract de locatiune

HOTARÂREA NR. 57

privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 58

privind aprobarea proiectului reabilitarea Secției de obstetrică - ginecologie a spitalului municipal Vatra Dornei si a cheltuielilor legate de proiect

HOTARÂREA NR. 59

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 60

privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

HOTARÂREA NR. 61

privind premierea antrenorului si a sportului dornean, de la csm   pentru  rezultate deosebite obtinute la campionatele nationale  de atletism

HOTARÂREA NR. 62

privind  aprobarea  Regulamentului de vânzare a terenurilor curţi, terenuri aferente construcțiilor, căi de acces, cote indivize ale imobilelor, aparţinând domeniului privat al Municipiului Vatra - Dornei, în favoarea proprietarilor de locuinţe cumpărate în condiţiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 şi ale Legii nr. 85/1992, a moştenitorilor acestora sau cumpărătorilor subsecvenţi

HOTARÂREA NR. 63

privind  aprobarea  vanzarii terenului aferent imobilului situat in Str.Republicii, nr.3, prin atribuire pentru  SC GIMIL SERV SRL, proprietara  constructiei

HOTARÂREA NR. 64

privind  aprobarea vanzarii terenului aferent curtii, in suprafata de 144 mp situat in Str.Izvorului nr.12, prin atribuire directa,pentru  Rusu Rodica si Rusu Gheorghe, proprietarii  constructiei

HOTARÂREA NR. 65

privind aprobarea  sumelor necesare organizării  Festivalului Judeţean de poezie,, Nichita în luna lui Marte”-ediţia a XII-a

HOTARÂREA NR. 66

privind respingerea proiectului de hotarare privind”aprobarea unui sprijin   financiar pentru  Facina Anica, pentru publicarea volumului de versuri ”Ceasornicul de iarba”

HOTARÂREA NR. 67

privind completarea HCL nr.249/2017 privind „aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”  

HOTARÂREA NR. 68

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 297 mp, situat in Str.Lumea Noua nr.46,  teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 69

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 70

privind  aprobarea  preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 71

privind  aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, nr.1,  bl.1,  Sc.C,etaj 1,  ap.3, catre Ungurean Nitu si Ungurean Mihaela Oltita

HOTARÂREA NR. 72

privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect  a obiectivului de investitii  « Constructia si echiparea infrastructurii educationale a unui corp de cladire nou al Liceului tehnologic « Vasile Deac » din Vatra Dornei, judetul Suceava« realizat prin  Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,Obiectiv specific 10.2Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii Apel de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.2/7 Regiuni”

HOTARÂREA NR. 73

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii: „ Constructia si echiparea infrastructurii educationale a unui corp de cladire nou al Liceului tehnologic « Vasile Deac » din Vatra Dornei, judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 74

privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru  o perioada de 4 ani incepand cu anul 2018 pentru cladiri si scutirea de la plata impozitului pentru terenurile aferente acestora afectate de  inundatii, pentru anul 2018,  pentru Seserman Petronela,

HOTARÂREA NR. 75

privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 76

privind insusirea raportului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ- Extindere Centru Comercial – amplasament str.22 Decembrie, f.n.,CF 37708,CF35423,35439, Beneficiar-SC REGNAFOR SA SI SC MAVIPROD SRL

HOTARÂREA NR. 77

privind aprobarea documentatiei necesare delegării gestiunii a serviciului de iluminat public in Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 78

privind  completarea HCL nr.286/2017 privind «  aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 681 mp, situat in Str.Vasile Deac nr.12,  teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat »

HOTARÂREA NR. 79

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul public al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 80

 

HOTARÂREA NR. 81

 

HOTARÂREA NR. 82

 

HOTARÂREA NR. 83

 

HOTARÂREA NR. 84

 

HOTARÂREA NR. 85

 

HOTARÂREA NR. 86

 

HOTARÂREA NR. 87

 

HOTARÂREA NR. 88

 

HOTARÂREA NR. 89

 

HOTARÂREA NR. 90

 

HOTARÂREA NR. 91

 

HOTARÂREA NR. 92

 

HOTARÂREA NR. 93

 

HOTARÂREA NR. 94

 

HOTARÂREA NR. 95

 

HOTARÂREA NR. 96

 

HOTARÂREA NR. 97

 

HOTARÂREA NR. 98

 

HOTARÂREA NR. 99

 

HOTARÂREA NR. 100

 

HOTARÂREA NR. 101

 

HOTARÂREA NR. 102

 

HOTARÂREA NR. 103

 

HOTARÂREA NR. 104

 

HOTARÂREA NR. 105

 

HOTARÂREA NR. 106

 

HOTARÂREA NR. 107

 

HOTARÂREA NR. 108

 

HOTARÂREA NR. 109

 

HOTARÂREA NR. 110

 

HOTARÂREA NR. 111

 

HOTARÂREA NR. 112

 

HOTARÂREA NR. 113

 

HOTARÂREA NR. 114

 

HOTARÂREA NR. 115

 

HOTARÂREA NR. 116

 

HOTARÂREA NR. 117

 

HOTARÂREA NR. 118

 

HOTARÂREA NR. 119

 

HOTARÂREA NR. 120

 

HOTARÂREA NR. 121

 

HOTARÂREA NR. 122

 

HOTARÂREA NR. 123

 

HOTARÂREA NR. 124

 

HOTARÂREA NR. 125

 

HOTARÂREA NR. 126

 

HOTARÂREA NR. 127

 

HOTARÂREA NR. 128

 

HOTARÂREA NR. 129

 

HOTARÂREA NR. 130

 

HOTARÂREA NR. 131

 

HOTARÂREA NR. 132

 

HOTARÂREA NR. 133

 

HOTARÂREA NR. 134

 

HOTARÂREA NR. 135

 

HOTARÂREA NR. 136

 

HOTARÂREA NR. 137

 

HOTARÂREA NR. 138

 

HOTARÂREA NR. 139

 

HOTARÂREA NR. 140

 

HOTARÂREA NR. 141

 

HOTARÂREA NR. 142

 

HOTARÂREA NR. 143

 

HOTARÂREA NR. 144

 

HOTARÂREA NR. 145

 

HOTARÂREA NR. 146

 

HOTARÂREA NR. 147

 

HOTARÂREA NR. 148

 

HOTARÂREA NR. 149

 
HOTARÂREA NR. 150  
HOTARÂREA NR. 151  
HOTARÂREA NR. 152  
HOTARÂREA NR. 153  
HOTARÂREA NR. 154  
HOTARÂREA NR. 155  
HOTARÂREA NR. 156  
HOTARÂREA NR. 157  
HOTARÂREA NR. 158  
HOTARÂREA NR. 159  
HOTARÂREA NR. 160  
HOTARÂREA NR. 161  
HOTARÂREA NR. 162  
HOTARÂREA NR. 163  
HOTARÂREA NR. 164  
HOTARÂREA NR. 165  
HOTARÂREA NR. 166  
HOTARÂREA NR. 167  
HOTARÂREA NR. 168  
HOTARÂREA NR. 169  
HOTARÂREA NR. 170  
HOTARÂREA NR. 171  
HOTARÂREA NR. 172  
HOTARÂREA NR. 173  
HOTARÂREA NR. 174  
HOTARÂREA NR. 175  
HOTARÂREA NR. 176  
HOTARÂREA NR. 177  
HOTARÂREA NR. 178  
HOTARÂREA NR. 179  
HOTARÂREA NR. 180  
HOTARÂREA NR. 181  
HOTARÂREA NR. 182  
HOTARÂREA NR. 183  
HOTARÂREA NR. 184  
HOTARÂREA NR. 185  
HOTARÂREA NR. 186  
HOTARÂREA NR. 187  
HOTARÂREA NR. 188  
HOTARÂREA NR. 189  
HOTARÂREA NR. 190  
HOTARÂREA NR. 191  
HOTARÂREA NR. 192  
HOTARÂREA NR. 193  
HOTARÂREA NR. 194  
HOTARÂREA NR. 195  
HOTARÂREA NR. 196  
HOTARÂREA NR. 197  
HOTARÂREA NR. 198  
HOTARÂREA NR. 199  
HOTARÂREA NR. 200  
HOTARÂREA NR. 201  
HOTARÂREA NR. 202  
HOTARÂREA NR. 203  
HOTARÂREA NR. 204  
HOTARÂREA NR. 205  
HOTARÂREA NR. 206  
HOTARÂREA NR. 207  
HOTARÂREA NR. 208  
HOTARÂREA NR. 209  
HOTARÂREA NR. 210  
HOTARÂREA NR. 211  
HOTARÂREA NR. 212  
HOTARÂREA NR. 213  
HOTARÂREA NR. 214  
HOTARÂREA NR. 215  
HOTARÂREA NR. 216  
HOTARÂREA NR. 217  
HOTARÂREA NR. 218  
HOTARÂREA NR. 219  
HOTARÂREA NR. 220  
HOTARÂREA NR. 221  
HOTARÂREA NR. 222  
HOTARÂREA NR. 223  
HOTARÂREA NR. 224  
HOTARÂREA NR. 225  
HOTARÂREA NR. 226  
HOTARÂREA NR. 227  
HOTARÂREA NR. 228  
HOTARÂREA NR. 229  
HOTARÂREA NR. 230  
HOTARÂREA NR. 231  
HOTARÂREA NR. 232  
HOTARÂREA NR. 233  
HOTARÂREA NR. 234  
HOTARÂREA NR. 235  
HOTARÂREA NR. 236  
HOTARÂREA NR. 237  
HOTARÂREA NR. 238  
HOTARÂREA NR. 239  
HOTARÂREA NR. 240  
HOTARÂREA NR. 241  
HOTARÂREA NR. 242  
HOTARÂREA NR. 243  
HOTARÂREA NR. 244  
HOTARÂREA NR. 245  
HOTARÂREA NR. 246  
HOTARÂREA NR. 247  
HOTARÂREA NR. 248  
HOTARÂREA NR. 249  
HOTARÂREA NR. 250  
HOTARÂREA NR. 251  
HOTARÂREA NR. 252  
HOTARÂREA NR. 253  
HOTARÂREA NR. 254  
HOTARÂREA NR. 255  
HOTARÂREA NR. 256  
HOTARÂREA NR. 257  
HOTARÂREA NR. 258  
HOTARÂREA NR. 259  
HOTARÂREA NR. 260  
HOTARÂREA NR. 261  
HOTARÂREA NR. 262  
HOTARÂREA NR. 263  
HOTARÂREA NR. 264  
HOTARÂREA NR. 265  
HOTARÂREA NR. 266  
HOTARÂREA NR. 267  
HOTARÂREA NR. 268  
HOTARÂREA NR. 269  
HOTARÂREA NR. 270  
HOTARÂREA NR. 271  
HOTARÂREA NR. 272  
HOTARÂREA NR. 273  
HOTARÂREA NR. 274  
HOTARÂREA NR. 275  
HOTARÂREA NR. 276  
HOTARÂREA NR. 277  
HOTARÂREA NR. 278  
HOTARÂREA NR. 279  
HOTARÂREA NR. 280  
HOTARÂREA NR. 281  
HOTARÂREA NR. 282  
HOTARÂREA NR. 283  
HOTARÂREA NR. 284  
HOTARÂREA NR. 285  
HOTARÂREA NR. 286  
HOTARÂREA NR. 287  
HOTARÂREA NR. 288  
HOTARÂREA NR. 289  
HOTARÂREA NR. 290  
HOTARÂREA NR. 291  
HOTARÂREA NR. 292  
HOTARÂREA NR. 293  
HOTARÂREA NR. 294  
HOTARÂREA NR. 295  
HOTARÂREA NR. 296  
HOTARÂREA NR. 297  
HOTARÂREA NR. 298  
HOTARÂREA NR. 299  
HOTARÂREA NR. 300  
HOTARÂREA NR. 301  
HOTARÂREA NR. 302  
HOTARÂREA NR. 303  
HOTARÂREA NR. 304  
HOTARÂREA NR. 305  
HOTARÂREA NR. 306  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.