Comisii de specialitate

Comisii de specialitate

Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local municipal Vatra Dornei:

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Vatra Dornei, servicii, comerţ şi agricultură-silvicultură


· UNGUREANU COSTEL
· COJOCARU NICUSOR MARCEL
· FORFOTĂ DĂNUŢ
· APOSTOAIE EMIL
· SIMIREANU TIMINSCHI SERENELA
· RÎPAN MARIUS VASILE
· MATEICIUC ILIE
· BOCA ROMAN
· POPESCU CONSTANTIN
· CHIRUTA VASILE
· ROMANICA TIREL

Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, protecţia monumentelor istorice şi de arhitectură

· FORFOTĂ DĂNUŢ
· COJOCARU NICUSOR MARCEL
· BENCHEA MACSIM SINZIANA
· OBREJA MARIANA
· PINDELEA GRIGORE
· UNGUREANU COSTEL
· APETRII GHEORGHE
· SCRIPCARU CORNELIU
· POPESCU CONSTANTIN

Comisia pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, juridică şi de disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

· SIMIREANU TIMINSCHI SERENELA
· OBREJA MARIANA
· PINDELEA GRIGORE
· APOSTOAIE EMIL
· APETRII GHEORGHE
· SCRIPCARU CORNELIU
· CANDREA DUMITRU

Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, cultură şi culte, muncă şi protecţie sociala, protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism

· BENCHEA MACSIM SINZIANA
· RIPAN MARIUS VASILE
· UNGUREANU COSTEL
· MATEICIUC ILIE
· POPESCU CONSTANTIN
· CANDREA DUMITRU
· CHIRUTA VASILE