Proiecte Municipale - REABILITAREA SECTIEI DE OBSTRETICA GINECOLOGIE A SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI

 

UAT MUNICIPIUL VATRA DORNEI, implementeaza, proiectul ”REABILITAREA SECTIEI DE OBSTRETICA GINECOLOGIE A SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI”, cod SMIS 114145, pentru care s-a semnat Contractul de finantare in luna iunie 2018. Proiectul se finalizeaza in luna decembrie 2019.

Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 3- Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1- Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B- Cladiri publice.

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 este Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui program in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord – Est.

Valoarea totala a proiectului este 1.986.168,00 lei, din care valoare eligibila nerambursabila din FEDR 1.587.291,16 lei, valoare eligibila nerambursabila din bugetul national 151.259,51 lei si cofinantarea eligibila a beneficiarului 128.850,69 lei. Valoarea neeligibila a proiectului este 118.766,64 lei.

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea eficientei energetice a cladirii in care functioneaza Sectia de obstretica ginecologie apartinand Spitalului municipal Vatra Dornei, prin implementarea unor masuri specifice care presun reabilitarea termica a cladirii, implementarea unor solutii de scadere a consumului de combustibil conventional si in mod implicit si scaderea emisiilor de bioxid de carbon. Se doreste ca reabilitarea acestei cladiri si aducerea la standarde normale solicitate de reglementarile in domeniul medical, sa fie realizata prin implementarea unui proiect cu finantare prin POR 2014-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reabilitarea anvelopei termice prin izolarea peretilor exteriori ai cladirii, ai planseului, a instalatiilor de transport energie termica si prin luarea unor masuri de economie a energiei

2. Implementarea unor solutii cu caracter novativ constand in producerea energiei termice (pompe de caldura si panouri fotovoltaice)

3. Eficienta si eficacitate in implementarea proiectului prin asigurarea unui management adecvat atat in ceea ce priveste implementarea proiectului cat si a asigurarii sustenabilitatii investitiei

           

Instrumente Structurale în România,

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro

Inforegio on Facebook